Hãy chọn một trình khảo sát và tham gia ngay

Icon

Đánh giá STRESS trong học tập

Những câu dưới đây nói về cảm nhận và thái độ của bạn về thành tích học...

Run

Icon

Cảm nhận của bạn trong tuần qua - Sàng lọc...

Những câu sau đây nói về cảm nhận của bạn TRONG TUẦN QUA. Bạn hãy khoanh tròn vào...

Run

Icon

Đánh giá lòng tự trọng - ROSERNBERG SELF ESTEEM...

Bạn cảm nhận như thế nào về bản thân bạn. Dưới đây là những câu mô tả về...

Run
Back to Top